Numeracja budynków wg Systemu Identyfikacji Miejskiej

Jednolity wizerunek miasta oparty na kolorystyce logo Miasta Mikołowa zapewnia czytelność informacji o lokalizacji
oraz bezpieczne poruszanie się w przestrzeni miejskiej.